Ac zábřeh

Církev pro každého

pravidelná setkání
Neděle 9:30
Aktuální informace
facebook
Archiv kázání
YouTube
Audio kázání
Spotify

O nás

Jsme společenstvím lidí, kteří uznali svou vinu před Bohem a uvěřili evangeliu - dobré zprávě o oběti Ježíše Krista za naše hříchy. Přijali jsme odpuštění a nový život, Ježíš je teď naším Pánem.

Nechceme si tuto radost nechávat pro sebe, ale chceme být církví, kde se mohou lidé setkávat s Bohem, s jeho odpuštěním a uzdravením a kde ho mohou také dále poznávat a růst a tím být požehnáním i pro druhé. Věříme, že Bůh má pro každého člověka dobrý plán, a že církev je místem, kde se můžeme navzájem povzbuzovat, abychom do něj mohli vstupovat.

Poznali jsme, že Bůh je velmi praktický a dal nám své Slovo - Bibli, která je aktuální knihou pro život v dnešní době, stejně jako v dobách minulých. Bereme Boží slovo vážně a usilujeme žít podle něj ve svém každodenním životě.

Víme, že na život podle Božích řádů z vlastních sil nestačíme, ale Duch svatý a jeho dary jsou nám pomocí na naší cestě. Pomáhá nám, abychom milovali Boha i lidi a ukazovali lidem kolem sebe nezkreslený obraz o Boží lásce k člověku.

Jako sbor jsme součástí Apoštolské církve. Je to evangelikální církev, která se řadí k letničnímu hnutí ve světě. Více o Apoštolské církvi se můžete dozvědět na www.apostolskacirkev.cz. Vyznání naší víry si můžete přečíst zde.

Rádi se s vámi setkáme na pravidelných bohoslužbách i na dalších akcích či aktivitách pro naše členy i pro veřejnost.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.

Aktivity

Bohoslužby

Chvály Bohu v moderním pojetí, kázání Božího slova, modlitby a svědectví ze života s Bohem. Neděle v 9:30 hodin.

Dětská besídka

Biblické vyučování pro děti podané tvořivým způsobem. Je určeno pro děti ve věku 3 - 7 let a 8 - 13 let.

Royal Rangers

Volnočasový oddíl pro děti od 6 do 15 let. Každý pátek od 16 do 18 hodin v Křesťanském centru.

Mužská setkání

Nepravidelné setkání, vetšinou jednou za měsíc nad chlapskými tématy.

Domácí skupinky

Setkání většinou v domácnostech obvykle v úterý odpoledne nad nedělním kázáním a jiným vyučováním.

Modlitební setkání

Nepravidelná setkání podle potřeby, obvykle v Křesťanském centru.

Kalendář akcí

"A řekl jim: „Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. (Bible, Matouš 7,8)"

Příběhy

Mirek 38 let, Šumperk
Jmenuji se Mirek, je mi 38 let a pocházím ze Šumperka. Narodil jsem se do ateistické rodiny. Nechápal jsem lidi, co v dnešní době věří, dokonce jsem jimi pohrdal a vysmíval se jim. Po ukončení střední školy jsem začal pracovat ve školství, dálkově studovat vysokou školu a do toho hrál v kapele. Měl jsem pocit, že už nic jiného nepotřebuji a s tím rostla má pýcha a vzdor vůči Bohu. Ruku v ruce s těmito postoji se ve mně rozvíjela náklonnost k alkoholu podporovaná bohémským a až nezřízeným životním stylem hudebníka. Pocházím z muzikantské rodiny, a tak jsem mohl mít dobrý základ, ale já si vzal jen to špatné – večírky až do rána, pravidelné opíjení se a nezávazné vztahy s ženami. To vyústilo ve stále větší životní nedisciplinovanost a závislost na alkoholu. Výsledkem bylo, že když jsem v roce 2012 ukončil svůj poslední pracovní poměr, nebyl jsem pak schopen najít si další práci, ale můj sebedestruktivní životní styl si stále žádal svoje. A tak se roztočil kolotoč dluhů, lží a podvodů. Ten mě počátkem roku 2014 přivedl ke dvěma pokusům o sebevraždu a následně jsem se ocitnul na ulici v Brně.

Po čase jsem potkal skupinku pouličních evangelistů, ti mi dali Bibli a nějaké peníze. Věřím, že tehdy skrze verše Matouš 7:7-8 Bůh ke mně poprvé promluvil tak, abych Ho slyšel. A já ho poslechl. Za dva dny na to jsem potkal dva bratry z Teen Challenge, kteří mě dostali do mužského střediska v Poštovicích. Po 16 měsících jsem se vrátil zpátky jako nový člověk. Dnes je tomu skoro 8 let, co jsem křesťanem. Mám stabilní práci, nepiji a mohu se zase dívat lidem do očí. Tím, že jsem svůj život cele vydal Bohu, se sice ze dne na den nestalo všechno růžové, ale vidím svět jinýma očima, mohu se jinak koukat na lidi, jinak řešit každodenní rutinu i důležitá rozhodnutí. Je ještě dlouhá cesta přede mnou, ale já se jí nebojím, protože vím, komu jsem uvěřil a vím, kdo mě vede. Za těch téměř 8 let nenastal den, kdybych si pomyslel, že jsem se rozhodl špatně. Díky Pánu!

"Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. (Bible, Matouš 11,28)"

"Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. (Bible, Jan 13,34)."

Časté dotazy

Obvyklou součástí bohoslužby je chvála Bohu za doprovodu hudebníků, kázání s výkladem Bible, modlitby, příběhy lidí s Bohem. Pro děti je v průběhu bohoslužby dětský program. Po bohoslužbě bývá čas na kávu, osobní modlitby a neformální rozhovory.

Nejlepší oblečení je to, ve kterém se cítíte dobře, když jste mezi lidmi. Noví návštěvníci se mohou zapojit do průběhu bohoslužby podle svého uvážení, mohou ale také zůstat jen pozorovateli a nijak se nezapojovat.

Samozřejmě. Naše církev je otevřená na všechny, kdo Boha znají, hledají, ale i na ty, kdo se s ním ještě nesetkali. Přijít mohou všichni, kdo jsou ochotni akceptovat průběh bohoslužby. Po bohoslužbě jsme připraveni s vámi hovořit i o případných otázkách ohledně křesťanství.

Je možné zapojit se do aktivit církve – pro děti i pro dospělé po domluvě s těmi, kdo je vedou. Kontakty na ně získáte u pastora.